Karşıyaka Protestan Kilisesi, 1995 yılında T.C. Anayasası’nın tanıdığı temel haklar ve İncil’in öğretileri doğrultusunda kurulmuş olan bir kilise topluluğudur.

Kilise, bir bina değil, inanlılar topluluğudur. İncil’e göre ‘KİLİSE’, ‘İncil inancını benimseyenlerin ibadetlerini yapmak için bir araya geldiklerinde oluşturdukları topluluk’ anlamına gelir. Topluluğumuz Mesih İsa’yı tanımak, hayatlarında O’nu yansıtmak ve bu sevgi mesajını başkalarıyla paylaşmakta ilerlemek isteyen yurttaşlardan oluşmaktadır.

Karşıyaka Protestan Kilisesi, Türkiye Cumhuriyeti Anayasası ve mevzuatına uygun olarak Protestan inancına mensup olanların dini ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla İstanbul Protestan Kilisesi Vakfı Karşıyaka Temsilciliği olarak kurulmuştur.