Yaşam ağacı birçok kültürde karşımıza çıkar. Antik İran, Antik Mezopotamya, Antik Çin, Antik Avrupa, Kuzey Avrupa, Antik Amerika uygarlıklarında, İslam dininde, Bahai, Budizm ve daha birçok farklı din ve mitolojide yer alır. Bu kadar yaygın olan Yaşam Ağacı nedir? Neden bu kadar önemlidir?

Yaşam Ağacı ve Kutsal Kitap:

Kutsal Kitap’ın ilk bölümü olan Yaratılış kitabında, Tanrı Adem ve Havva’nın dünyada yaşaması için Aden Bahçesi’ni yarattıktan sonra onlara her türlü ağacın meyvesinden yiyebileceklerini söyledi. Tanrı Aden Bahçesi’nin ortasına Yaşam Ağacı’nı ve iyiyle kötüyü bilme ağacı dikmişti. Bu sayede Adem ve Havva’nın iki seçeneği vardı. Yaşam ağacından alıp Tanrı’ya güvenerek sonsuz yaşama sahip olabilirlerdi ya da Tanrı’ya güvenmeden, kendi bilgeliklerine güvenerek yaşayabilirlerdi. Ancak iyiyi ve kötüyü bilme ağacının sonucu ölümdü. Adem ve Havva, iyiyi ve kötüyü bilme ağacından yiyerek Tanrı’ya karşı gelmişlerdi ve Tanrı bunun karşılığında onları Aden Bahçesi’nden uzaklaştırıp yaşam ağacını ulaşmalarına engellemişti. Bu yüzden biz insanlar olarak tamamen aklanmadan yaşam ağacına, dolayısıyla sonsuz yaşama sahip olamayacağız.

Yaşam Ağacı daha sonra Kutsal Kitap’ta, Süleyman’ın Özdeyişleri’nde karşımıza çıkar:

Bilgelik yaşam ağacıdır ona sarılanlara,
Ne mutlu ona sımsıkı tutunanlara! (Süleyman’ın Özdeyişleri 3:18)

Doğru kişinin işleri yaşam ağacının meyvesine benzer,
Bilge kişi insanları kazanır. (Süleyman’ın Özdeyişleri 11:30)

Okşayıcı dil yaşam ağacıdır,
Çarpık dilse ruhu yaralar. (Süleyman’ın Özdeyişleri 15:4)

Süleyman’ın Özdeyişleri’nde görüldüğü gibi Tanrı’ya, Tanrı’nın bilgeliğine ve yasasına tutunanlar, Tanrı’ya sadık olanlar doğruluk içerisinde olacaklar, bilgelik ve sevgi sözleri söyleyecekler. Bu şekilde Tanrı insanlara esenlikli ve uzun bir yaşam verecektir. Tıpkı Yaşam Ağacı’ndan yer gibi.

Eski Antlaşma, Yeni Antlaşma’daki ve ileride gelecek olan Yaşam Ağacı’nın bir gölgesi gibidir. Yeni Antlaşma’daki İbraniler kitabında yazılmış olduğu gibi: “Kutsal Yasa’da gelecek iyi şeylerin aslı yoktur, sadece gölgesi vardır.” (İbraniler 10:1).

Vaat:

Kutsal Kitap’ın son bölümü olan Vahiy kitabına baktığımız zaman onun gelecek çağa, yani Mesih’in ikinci gelişine odaklandığını görürüz. Vahiy yazarı Yuhanna, tam bu geleceği gösteren resimde yaşam ağacını görür.

Kulağı olan, Ruh’un kiliselere ne dediğini işitsin. Galip gelene Tanrı’nın cennetinde bulunan yaşam ağacından yeme hakkını vereceğim.” (Vahiy 2:7)

Dünyaya ve gidişatına yenilmeyen, Tanrı’ya inanan, tövbe eden ve İsa Mesih’in çarmıhtaki fedakarlığıyla aklanan, sadık olan herkes; cennette tekrar Tanrı’nın yaşam ağacını görecek ve onun meyvesinden yiyecektir.

Adem ve Havva’yla günah ve ölüm dünyaya nasıl girdiyse; İsa Mesih de çarmıhtaki ölümü ve dirilişiyle günahı ve ölümü yenmiştir. İsa Mesih aracılığıyla bahçeye tekrar dönüp yaşam ağacından yiyebileceğiz.

Ölüm bir insan aracılığıyla geldiğine göre, ölümden diriliş de bir insan aracılığıyla gelir. Herkes nasıl Adem’de ölüyorsa, herkes Mesih’te yaşama kavuşacak. Her biri sırası gelince dirilecek: İlk örnek olarak Mesih, sonra Mesih’in gelişinde Mesih’e ait olanlar. Bundan sonra Mesih her yönetimi, her hükümranlığı, her gücü ortadan kaldırıp egemenliği Baba Tanrı’ya teslim ettiği zaman son gelmiş olacak. Çünkü Tanrı bütün düşmanlarını ayakları altına serinceye dek O’nun egemenlik sürmesi gerekir. Ortadan kaldırılacak son düşman ölümdür.” (1. Korintliler 15:21-22)

Kutsal Kitap’taki son bölüme, yani Vahiy 22. bölüme baktığımızda yaşam ağacından tekrar bahsedildiğini görüyoruz:

İşte tez geliyorum! Vereceğim ödüller yanımdadır. Herkese yaptığının karşılığını vereceğim. Alfa ve Omega , birinci ve sonuncu, başlangıç ve son Ben’im. Kaftanlarını yıkayan, böylelikle yaşam ağacından yemeye hak kazanarak kapılardan geçip kente girenlere ne mutlu!” (Vahiy 22:12-14)

Yaşam Ağacı ve Cennet:

Görüldüğü gibi yaşam ağacı Kutsal Kitap’ta temel bir yere sahip. Tüm tarih aslında, günahlarımızdan dolayı uzaklaştırıldığımız Aden bahçesindeki yaşam ağacından, Tanrı tarafından yenilenecek olan Aden bahçesine olan yolculuktan ibarettir. Ancak bu yolculuğun ortasında, İsa Mesih’in çarmıhta ölümüne giden yolda tutuklanmasından önce dua ettiği Getsemani Bahçesi var. Getsemani Bahçesi’nde dua eden İsa Mesih’in, çarmıhta günahlarımızı kaldıran ölümü ve dirilişiyle, günah ve ölüm üzerinde zafer kazanıldı. Bu sayede yenilenen Aden bahçesine gitme hakkı bize bağışlanıyor.

Ortasında Yaşam Ağacı’nın bulunduğu küçük bir bahçeyle başlayan yolculuk, İsa Mesih aracılığıyla kurtulanların Yaşam Ağacı’nın bulunduğu büyük bir kentte, göksel bir kentte bitecek. Hristiyanların umudu tam da budur.

Esen Kalın

Categories:

Tags:

No responses yet

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir