İncil’e Göre: Annelik ve Babalık İncil’e göre, annelerin ve babaların çocuklarını nasıl büyütmeleri lazım? Birçok ayet bu konudan bahsetse de bir tanesi çok güzel bir şekilde özetliyor: “Ey babalar, siz de çocuklarınızın öfkesini uyandırmayın. Onları Rab’bin terbiye ve öğüdüyle büyütün.” (Efesliler 6:4). Bu ayetten ne öğrenebiliriz? […]
İyi Haber Nedir? Bir haberi iyi haber yapan nedir? “İyi” kavramı sübjektif değil midir? Herhangi bir şeyin iyi olup olmaması, çoğu zaman kişiden kişiye değişir. Aynı şey, ”haber” için de geçerlidir. Birisi için iyi olan şey başkası için kötü olabilir. Bir başkası için de alakasız olabilir. […]
Görünmeyen şeyler var mıdır? Oksijen, yerçekimi veya bu makaleyi okumak için kullandığınız WiFi sinyalini düşündüğünüzde cevap açıktır. Peki, bilimsel olarak ölçülemeyen görünmez gerçeklere ne dersiniz? O zaman, aşkı, onuru, adaleti ya da umudu düşünün. Peki, görülemiyor olsa da tamamen gerçek olan manevi bir dünya olabilir mi? […]
Tövbe kelimesi çoğunlukla hoşumuza gitmeyen bir kelimedir. Yanlış yaptığımızı, doğru yolda olmadığımızı, günahkâr olduğumuzu anlamamızı sağlar ve bu durumlar bizim için çok da pozitif hissettirmeyebilir. Peki bu gerçekten bu kadar ürkütücü bir kavram mıdır? Günah gerçeği insanlık tarihinin en önemli olgularından birisidir. Adem ve Havva ile […]